Payday loan
Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
appelsA la Carte voor de werknemers
De directie van een uitgeverij wil de arbeidsvoorwaarden aanpassen. Zij wil afspraken maken over arbeidstijdverkorting en afschaffing van de vaste jaarlijkse salarisstijgingen. In overleg met de ondernemingsraad komen zij tot de gezamenlijke conclusie dat er verbeteringen mogelijk zijn. De wensen van de ondernemingsraad en de directie liggen echter uiteen. De werknemers willen een rechtvaardige regeling maar willen hun verkregen rechten ook niet opgeven.

Een eerste inventarisatie levert verder op dat de verschillende afdelingen regelingen anders toepassen. Op sommige afdelingen is overwerken en het compenseren van deze uren bijvoorbeeld een gewoonte geworden, terwijl er op andere afdelingen werknemers niet mogen overwerken.

De directie verwacht van een top-down aanpak veel weerstand bij de werknemers. Zij vragen daarom aan de ondernemingsraad om met een geschikte aanpak te komen. Ik ondersteun de organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze aanpak.

We starten een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de afdeling personeelszaken en de ondernemingsraad. Ik begeleid deze projectgroep samen met een adviseur gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad houdt ''polls'' op haar website. Na iedere fase organiseren we een klankbordbijeenkomst met wisselende groepen medewerkers. Hierin licht de projectgroep de inhoudelijke afwegingen toe en vraagt om input.

In de projectgroep vindt de afstemming op hoofdlijnen plaats, de formele besluitvorming in het overleg tussen directie en ondernemingsraad.

Na 10 maanden is het resultaat dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden operationeel zijn. Doordat de medewerkers in het gehele traject hebben meegewerkt, zijn we in staat geweest om in relatief korte tijd nieuwe afspraken te maken die de betrokkenen als een verbetering ervaren.