Payday loan
Werkwijze

In een eerste kennismaking vorm ik een eerste beeld van uw vraag en situatie door het stellen van een aantal vragen. Hoe heeft de situatie kunnen ontstaan? Hoe denkt u zelf over een oplossing? Wat zou passen binnen uw organisatie? Wat voor soort ondersteuning zoekt u? Wat zou ik kunnen betekenen? Wat kan uw organisatie zelf doen? We onderzoeken samen de vraag en de context waarin deze vraag speelt. Ik toets de ideeën die ik krijg op juistheid. Aan het eind bespreken we of en hoe we verder gaan. Gaan we verder dan maak ik een offerte.

In de offerte formuleer ik de vraag en de context zoals we die gezamenlijk hebben besproken. Ik licht het plan van aanpak toe en hoe ik daartoe gekomen ben. Ik omschrijf ook duidelijk het tijdspad, de randvoorwaarden en de kosten.

De uitvoering doe ik samen en in overleg met uw organisatie. Ik vind het belangrijk dat uw organisatie in alle fasen een actieve rol heeft, zodat u na het adviestraject zelf verder kunt met het resultaat.

Ik heb niet de illusie dat het probleem vanaf het begin helemaal duidelijk is. Dat hoeft ook niet. De probleemanalyse gaat door gedurende het proces en krijgt steeds meer verdieping. Wat eerst nog een vage foto is wordt gaande weg bijgesteld tot een helder beeld.

Tijdens de uitvoering kan ik verschillende instrumenten inzetten zoals:
* individuele of groepsgesprekken met stakeholders, zoals een vertegenwoordiging van de werknemers en het managementteam;
* werkconferenties of andere grote bijeenkomsten;
* dialogische werkvormen;
* trainingen.
Het doel van deze bijeenkomsten kunnen diagnosticerend van aard zijn, en/of geven al uitvoering aan een oplossing.