Payday loan
Medewerkers participatie
Als organisatieadviseur ondersteun ik mijn klanten om beleid te ontwikkelen dat organisatiebreed gedragen wordt. Ik gebruik participatieve werkwijzen om deze processen te faciliteren. Bij interactieve beleidsontwikkeling zijn medewerkers betrokkenen bij het definiren van het probleem en bij het vinden en implementeren van oplossingen.

Mijn ervaring is dat werknemers vaak een goede notie hebben van wat er nodig is in een organisatie. Soms weten zij goed aan te geven waar het spaak loopt. Deze kennis is breder dan de eigen functie. Ik zie deze kennis als een belangrijke bron voor de organisatie.

Wat levert het op? Betrek je werknemers bij verandering dan heeft dat meerdere voordelen:
  • werknemers krijgen een reel beeld van de (benvloedings) ruimte;
  • werknemers ervaren medeverantwoordelijkheid;
  • hogere kwaliteit doordat het probleem vanuit meerdere invalshoeken is bekeken;
  • een breder draagvlak en daardoor een vanzelfsprekender implementatie;
  • tijdswinst, het gehele traject verloopt sneller. De tijd die je in het begin investeert, verdient zich in de implementatiefase dubbel terug.
Een participatieve aanpak vraagt om lef. De mensen in de organisatie moeten bereid zijn om een proces aan te gaan waarvan de inhoudelijke uitkomst vooraf nog niet vaststaat.

Een participatieve werkwijze is geschikt voor organisaties die belanghebbenden willen betrekken bij het definiren van de vraag of bij het maken van keuzes. Voorbeelden:
  • een onderneming betrekt de input van werknemers bij het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden;
  • een gemeente maakt klantvriendelijkheidsbeleid met input van klanten en medewerkers;
  • een woningbouwcorporatie ontwikkelt de woningvoorraad op basis van de wensen en behoeften van hun klanten;
  • een projectontwikkelaar overlegt met omwonenden over de mogelijkheden van een bouwproject in een wijk;
  • een zorginstelling onderzoekt welk aanbod aansluit bij de wensen van clinten en familie.